Henry Weessies

Met dank aan een Amerikaanse workshopdeelnemer die mij vroeg naar mijn "bio", of dan toch minimaal mijn "wiki", waar ik toen hard om moest lachen, kwam ik tot de conclusie dat mijn verschijning op het wereldtoneel wel wat meer toelichting kan gebruiken.


Ik ben dus Henry Weessies. Zoals vele anderen een veelzijdig mens. 

Privé vooral vader van drie prachtige zoons, voor wie ik de verantwoordelijkheid voel om ze op eigen benen de wereld in te brengen. Dat lukt het ene moment beter dan het andere, maar we komen er wel.

Professioneel heb ik meerdere gezichten, die niet altijd in dezelfde volgorde staan. Raaf&Koekoek  en Groengasman zijn de meest zichtbare. Daarnaast ben ik voor andere organisaties actief. De rode draad tussen die initiatieven is dat ik vind zonder te zoeken. Sterker nog, ik laat mij vinden. 

De kern van mijn professionele werk zit in het vinden en volgen van datgene wat wil stromen en datgene wat dat stromen verhindert. En welke dieperliggende motieven daarvoor aanwezig zijn.

Als ik bij een organisatie kom die voor de zoveelste keer opnieuw begint aan hetzelfde project, omdat alle eerdere pogingen strandden om vaak goede en plausibele redenen, dan puzzelt mij de vraag: wat maakt dat project dit zijn doel niet mag bereiken? Welke hele goede reden is er dat dit project beter is als idee dan als concrete uitwerking? En wat zou er verloren gaan als het wél lukte?

Bij een organisatie die als een dolle aan het groeien en ontwikkelen is, maar daardoor de grote lijn uit het oog verliest, vraag ik me af: wie is er in de lead? Leidt deze organisatie zichzelf wellicht? En wat is er nodig om je over te geven aan die dynamiek? Wat heb je als leiding minimaal nodig om je verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, maar hoe laat je het vooral ook gebeuren?

De rol die ik vaak heb bij dat soort processen is die van sparring partner, inspirator, vinger-op-de-zere-plek-legger, procesbegeleider en interimmanager. Mijn expertise ligt op het terrein van organisatiebesturing, organisatie-ontwikkeling, strategisch HR en sociale innovatie.

Binnen Raaf&Koekoek stel ik met mijn collega's mijn expertise beschikbaar aan bedrijven en (semi-) overheidsinstellingen. Met beide heb ik meer dan twintig jaar ervaring als adviseur. In eerste instantie als Rotterdamse bedrijfseconoom, maar steeds meer door gewoon te kijken, te luisteren en te voelen naar wat zich aandient. En dan toe te voegen wat ik meebreng. Zonder claim dat daar wat mee gebeurt. Elke organisatie heeft eigen autonomie en het is niet aan een externe om daar een oordeel over te hebben. Ik help graag een handje waar dat nodig of gewenst is, that's it...

Als Groengasman ben ik importeur van auto's op Groengas. Voor mij ligt dat totaal in het verlengde van al mijn andere werk. Hoe kan een markt zo blijven focussen op oude technologie en hooguit wat face value oplossingsrichtingen (plug in hybrides met fiscale aandrijving) vinden? Wat is er in die markt dat de toekomst blokkeert? Één van de verklaringen is dat het trage infrastructurele projecten vergt. En veel investering voordat er wat verdient kan worden. Als Groengasman geef ik mede een zetje aan het ontwikkelen van meer alternatieven. De Groengas potentie in ons land is megagroot, we hebben meer koeien, varkens, kippen en daardoor meer mest per inwoner dan waar dan ook. En op de jaarlijkse mest van 1 koe kan 1 auto 8.000km rijden! 

Graag kom ik in contact met mensen die nieuwsgierig zijn naar een andere kijk op zaken. Die niet koste wat kost vast willen houden aan wat ze kennen en hoe het altijd ging. Omdat ze weten dat de toekomst anders is dan het verleden. En ze dus wat anders moeten doen dan ze deden.